ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (1622 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 ศธ 0513.10103/ว 4981 18 ก.ย. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 ก.ย. 61 - 16:32
2 วช 0005/ว 6071 30 ส.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 20 ก.ย. 61 - 15:13
3 ศธ 0513.10105/ว 4211 18 ก.ย. 61 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน บัญชีนวัตกรรมไทย 20 ก.ย. 61 - 09:59
4 ศธ 0513.13407/มก.บข.ว 860 18 ก.ย. 61 สถานีวิทยุ ม.ก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะพระอุโบสถวัดป่ายาง 20 ก.ย. 61 - 09:57
5 ศธ 0513.135/ว 1647 14 ก.ย. 61 สำนักหอสมุด มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ภาค/สาขา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Mendeley 19 ก.ย. 61 - 11:40
6 สอ.มก.ว. 686/2561 11 ก.ย. 61 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ของที่ระลึกครบรอบ 60 ปี สอ.มก. 18 ก.ย. 61 - 10:43
7 ศธ 0501(1)/ว 898. 07 ก.ย. 61 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐืนพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2561 18 ก.ย. 61 - 10:29
8 วช 0005/ว 6555 12 ก.ย. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมงาน " CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่" และร่วมฟังการเสวนาฯ 17 ก.ย. 61 - 13:41
9 ศธ.- 14 ก.ย. 61 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ก.ย. 61 - 14:19
10 ศธ 0513.10110/ว 192 11 ก.ย. 61 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน/ภาค/สาขา/ศูนย์/หน.สำนักงานเลขานุการคณะฯ ส่งรายงานการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ 8/2561 14 ก.ย. 61 - 10:20
11 ศธ (ปชส)0513.10102/ว 245 12 ก.ย. 61 ประชาสัมพันธ์ กองกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล ผลงาน กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 14 ก.ย. 61 - 10:04
12 cTc 03 ก.ย. 61 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การเสนอให้ความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิจัยแก่สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ 19 ก.ย. 61 - 15:50
13 วช 0005/ว 6008 29 ส.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food" 13 ก.ย. 61 - 15:03
14 วช 0005/ว 6072 30 ส.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 14 ก.ย. 61 - 13:15
15 08548 11 ก.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครปฐม (สระสี่มุม) 12 ก.ย. 61 - 10:20
16 ศธ 0501(1)/ว 898 11 ก.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 12 ก.ย. 61 - 10:07
17 ศธ 0513.20101/ว 2046 11 ก.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนผู้แทนคณาจารย์ประจำ (อาจารย์นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ) ขอเรียนเชิญร่วมงานวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 12 ก.ย. 61 - 10:15
18 ศธ 0513.20101/ว 2044 11 ก.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 11 ก.ย. 61 - 14:26
19 Go Further Scholarship 23 ส.ค. 61 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญส่งผลงานประกวด 11 ก.ย. 61 - 10:22
20 ศธ 0513.10103/ว 4737 07 ก.ย. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 ก.ย. 61 - 10:14
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>