ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....

ค้นหาจาก คำค้น
รายการหนังสือเวียนคณะ (1490 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
1 ศธ 521018/772 10 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 11 ก.ค. 61 - 10:03
2 กค 0724.01.5/ว 6042 10 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ค่าจ้าง 13 ก.ค. 61 - 08:50
3 ศธ 6592(11)/ว 1056 10 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract 10 ก.ค. 61 - 10:21
4 ศธ 0513.10103/ว 03405 06 ก.ค. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอให้แจ้งความประสงค์รับจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 10 ก.ค. 61 - 13:29
5 ศธ 521018/755 06 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 09 ก.ค. 61 - 09:49
6 อก 0504/ว 2689 04 ก.ค. 61 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561 06 ก.ค. 61 - 10:43
7 ศธ 0513.10102/ว 1060 04 ก.ค. 61 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 06 ก.ค. 61 - 10:37
8 ศธ 0513.20101/ว 1447 05 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 06 ก.ค. 61 - 10:33
9 ศธ 0513.20101/ว 1455 05 ก.ค. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวานพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 06 ก.ค. 61 - 10:30
10 ศธ 0513.20102(1)/ว 0637 05 ก.ค. 61 กองบริหารวิชาการและนิสิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ และบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน 06 ก.ค. 61 - 10:16
11 ศธ 0513.20104/ว 0727 03 ก.ค. 61 กองบริการกลาง หน่วยไฟฟ้า คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งกำหนดการ และสถานที่ดับไฟฟ้า 06 ก.ค. 61 - 10:53
12 ศธ 0513.10103/ว 3321 02 ก.ค. 61 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 6 ฉบับ 06 ก.ค. 61 - 15:00
13 ศธ 0513.20101/ว 1391 29 มิ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยม่วง 03 ก.ค. 61 - 14:30
14 ศธ 0513.21101/ว 4103 02 ก.ค. 61 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอาชีพอิ่มเกษตร 03 ก.ค. 61 - 10:11
15 ศธ 0513.20104(3)/ว 0367 29 มิ.ย. 61 กองบริการกลาง งานกีฬา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "ออกกำลังกายและเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวด้วยมวยไทย" 03 ก.ค. 61 - 15:07
16 ศธ 0513.10105/ว 2689 27 มิ.ย. 61 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน บัญชีนวัตกรรมไทย 02 ก.ค. 61 - 09:46
17 ศธ 521018/688 27 มิ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 29 มิ.ย. 61 - 14:29
18 ศธ 0527.23/ว 232 26 มิ.ย. 61 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติ The 4th Asian Smart Grid Congress (ASGC4) 29 มิ.ย. 61 - 14:03
19 ศธ 521018/694 27 มิ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การลดอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 28 มิ.ย. 61 - 15:27
20 ศธ 0513.132/ว 1320. 27 มิ.ย. 61 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "Data Science เพื่อการบริหารจัดการ" ครั้งที่ 3 28 มิ.ย. 61 - 15:25
 [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>