ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด]
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561   [รายละเอียด]
   

   28 มี.ค. 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมมือด้านการวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
   
   6 มิ.ย. 60 โครงการ Smart Farm - Thailand 4.0