ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
 fe-p        ให้การศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องมือที่ใช้ในการแปรรูปหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกัด การระเหย การทำแห้ง การผลิตอาหารกระป๋องและอื่นๆ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลสายพานลำเลียงและเครื่องมือบรรจุ ศึกษาระบบควบคุมในการผลิต การจัดการโรงงานทั้งด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน ตลอดจนการบำบัดของเสียและระบบการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น GMP,HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร


เว็บไซต์ : http://www.fe.eng.kps.ku.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Fanpage Facebook :
 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. :
0-3435-1897 ต่อ 7301
Scroll to top