วันเสาร์, 23 กรกฎาคม 2559 00:00

อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ใน MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช

Most-WR 1

          ผู้ผลิตรายการ Most Exclusive ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอความรู้และความก้าวหน้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เกี่ยวกับผลงานวิจัย เรื่อง "เครื่องตรวจสุขภาพพืช" ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดค่าความเขียวของใบพืช ที่สามารถนำมาประเมินเป็นปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืช พร้อมกับระบบบันทึกตำแหน่งพิกัด GPS ซึ่งช่วยในการทำแผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของพืช นอกจากนั้นยังได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนากล้อง NDVI กับเทคนิคการใช้ UAV ในการตรวจวัดดัชนีพืชพรรณสำหรับระบบเกษตรแม่นยำด้วย รายการออกอากาศทางช่อง Most Channel PSI 246 และ Youtube Most Channel เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 

arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 1 เบรก 1
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 1 เบรก 2
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 1 เบรก 3
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 2 เบรก 1
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 2 เบรก 2
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 2 เบรก 3
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 3 เบรก 1
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 3 เบรก 2
arrow2L3MOST EXCLUSIVE เครื่องตรวจสุขภาพพืช 3 เบรก 3

arrow2L3Most Channel
Read 3238 times

Latest from

Scroll to top