วันพุธ, 18 มกราคม 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์

engkps

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแจ้งยกเลิกใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

เบอร์ของคณะฯ: 034-281074 และ 034-281075
เบอร์ของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 034-281658 (ใช้เบอร์มือถือ 062-5144739 แทน)
เบอร์ของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร: 034-281098
เบอร์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล: 034-281099
เบอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 034-352853, 034-351842 (ใช้เบอร์มือถือ 09-9695-4159 แทน)
เบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม: 034-281100 และ 034-281101

ทั้งนี้ กำลังอยู่ระหว่างการหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่มาทดแทน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Read 690 times
Scroll to top