วันพุธ, 01 มีนาคม 2560 00:00

JCSSE2017: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ครั้งที่ 14; 12-14 ก.ค. 60

 JCSSE2017 

 

Official site: http://jcsse2017.wu.ac.th/ clickhere
Read 147 times
Scroll to top