วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 00:00

อดีตอาจารย์คณะได้รับ อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการเพาะถั่วเมล็ดแก่ให้เริ่มงอก"

Prapasri-Legume art

          รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และคณะวิจัยประกอบด้วย นายยงยุทธ พลับจะโปะ และ นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง "กรรมวิธีการเพาะถั่วเมล็ดแก่ให้เริ่มงอก" เลขที่ 10378 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

          ถั่วเมล็ดแห้ง (Legume) จะมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น ถ้ามันงอก อนุสิทธิบัตรนี้ ว่าด้วยกรรมวิธีในการทำให้ถั่วเมล็ดแห้ง "งอก"

          ถัวเมล็ดแห้ง คือ เมล็ดหรือผลจากฝักของพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว เป็นต้น กรรมวิธีในการทำให้ถั่วเมล็ดแห้งเหล่านี้ งอก พอสังเขปได้ดังนี้ เริ่มด้วยคัดเมล็ดถั่วที่ลีบเสียทิ้งแล้วนำมาล้างด้วยน้ำสะอาด ขลิบไฮลัม (Hilum) บนถั่วเมล็ดแก่ออก แล้วนำมาแช่ในน้ำขมิ้นคั้น โดยมีอัตราส่วนของถั่วเมล็ดแก่ต่อน้ำขมิ้นคั้นเท่ากับ 1 ต่อ 3 โดยปริมาตร จากนั้นกระตุ้นถั่วเมล็ดแก่ด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิก (Ultrasonic) ความถี่ 136 เฮิรตซ์ (Hz) ที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6-12 ชั่วโมง จากนั้นเติมอากาศด้วยปั้มเติมอากาศ โดยมีอัตราการเติมอากาศ 5-10 ลิตรต่อนาที วัดปริมาณความชื้นได้ ร้อยละ 95.48 ของปริมาณความชื้นทั้งหมด เกลี่ยถั่วเมล็ดแก่บนตะแกรงที่ปูพื้นด้วยผ้าดิบที่ชุ่มน้ำขมิ้นคั้นให้ทั่วและไม่มีเมล็ดซ้อนทับกัน จากนั้น บ่มถั่วเมล็ดแก่ในตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 50-60 ชั่วโมง ทั้งนี้การประยุกต์ใช้น้ำขมิ้นคั้นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับเมล็ดเริ่มงอกจึงไม่จำเป็นต้องนำเมล็ดถั่วมาล้างด้วยน้ำสะอาด หลังการแช่หรือและไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ำเป็นระยะในระหว่างการบ่มเพาะ

 

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม clickhere

arrow2L3สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งหมด clickhere

 

 

 

Read 714 times
Scroll to top