วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 00:00

อนุสิทธิบัตร "กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกที่มีสารกาบาและกรรมวิธีการผลิต"

Kanitta-kys art

          คุณคนิจฐา บุญเฟื่อง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง "กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกที่มีสารกาบาและกรรมวิธีการผลิต" เลขที่อนุสิทธิบัตร 12245 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

          กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกนี้ เป็นกระยาสารทที่ต่างจากท้องตลาด คือ มีปริมาณสารกาบา วิตามิน และเส้นใยสูง มีรายละเอียดดังนี้
         กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกที่มีสารกาบาและกรรมวิธีการผลิตตามการประดิษฐ์นี้มีส่วนผสม คือ ข้าวตอกจากข้าวเหนียวเปลือกเริ่มงอก เมล็ดถั่วเริ่มงอกคั่ว เมล็ดฟักทองเริ่มงอกลอกเปลือกคั่ว งาคั่ว กะทิ สารให้ความหวาน กรรมวิธีการผลิตมีขั้นตอนเริ่มจากนำข้าวเหนียวเปลือกมาแช่น้ำ นำไปบ่มเพาะในเครื่องอบลมร้อน จะได้ข้าวเหนียวเปลือกเริ่มงอกที่มีปริมาณสารกาบาสูง นำเมล็ดถั่ว และเมล็ดฟักทอง มาเพาะให้เริ่มงอกโดยการใช้เครื่องอุลตร้าโซนิกพร้อมการอัดอากาศ นำมาทำแห้งแบบฟรีซดราย จากนั้นนำมาคั่วให้สุกพองและเกิดกลิ่นหอม คั่วงาให้สุก ผสมกะทิ กับสารให้ความหวานให้ความร้อนกวนผสมเคี่ยว ใส่เมล็ดธัญพืชผสมให้เข้ากัน เทใส่ภาชนะแบบพิมพ์ นำมาเกลี่ยแผ่เป็นแผ่น และตัดเป็นชิ้น ๆ ทิ้งไว้ให้เย็น จึงนำไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการบริโภคและเก็บรักษา เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

 Kanitta-kys art2

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม clickhere

arrow2L3สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งหมด clickhere

 

 

 

Read 770 times
Scroll to top