วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 00:00

โครงการผู้บริหารพบนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

EXC-Std

          หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ โครงการผู้บริหารพบนิสิต ขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ซึ่งวันนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำคณะผู้บริหารชุดใหญ่มาพบนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนิสิตของคณะฯ เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาทางด้านการเรียนการสอนตลอดจนปัญหาความเป็นอยู่ในคณะฯ ของนิสิต เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งทำให้คณะฯ มีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 288 times
Scroll to top