วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 00:00

พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2559

King9 Fund

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ในการนี้ มีนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับทุน 5 คน ดังนี้

          1) นายจิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
          2) นางสาวแพรพลอย จันอินทร์   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
          3) นายจิตรภาณุ อุเทน            ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4) นายภูริต วัฒนทองศรี          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          5) นายจามร กิจเดช               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 251 times
Scroll to top