วันศุกร์, 05 พฤษภาคม 2560 00:00

การอบรมการเขียนใบบอกลักษณะงาน (Job Description)

Jobdes

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คุณเพชรน้อย ยอดอยู่ดี ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ จัดการอบรมการเขียนใบบอกลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 450 times
Scroll to top