วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Update 17/07/2017

600717Scholarship

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา จาก Newton Fund [รายละเอียด] [17/07/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2561 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 Smart City, Village, and Region summer course, Gadjah Mada University, Indonesia [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงาน SEAMEO Internship Programme for Students [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 ทุนวิจัย 2017 Post Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560 [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ EXPERTS – SUSTAIN ประเภท Post-Doctorate ณ สหภาพยุโรป [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ASEAN Young Sociopreneurship Program (AYSPP) 2017 ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครหลักสูตรร่วมปริญญาโทด้านFood Security&Climate Change [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ทุนระดับปริญญาเอกของ NPUST, Taiwan [รายละเอียด] [15/05/2017]

arrow2L3 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange,One Month Scholarship ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [15/05/2017]


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 459 times
Scroll to top