วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 16/08/2017

600816Scholarship

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [16/08/2017]

arrow2L3 2018-2019 Fellowships and Scholarships at The University of Hong Kong [รายละเอียด] [16/08/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [15/08/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์โครงการ ESTACA International Week 2018 [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 The MOBILE+3 scholarship for Academic Staff mobility at University of Porto, Portugal [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา จาก Newton Fund [รายละเอียด] [17/07/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2561 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 Smart City, Village, and Region summer course, Gadjah Mada University, Indonesia [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงาน SEAMEO Internship Programme for Students [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 ทุนวิจัย 2017 Post Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560 [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ EXPERTS – SUSTAIN ประเภท Post-Doctorate ณ สหภาพยุโรป [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ASEAN Young Sociopreneurship Program (AYSPP) 2017 ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครหลักสูตรร่วมปริญญาโทด้านFood Security&Climate Change [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ทุนระดับปริญญาเอกของ NPUST, Taiwan [รายละเอียด] [15/05/2017]

arrow2L3 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange,One Month Scholarship ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [15/05/2017]


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 611 times

Latest from

Scroll to top