วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 25/12/2017

601225Scholarship

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [25/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก Chuo University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2561-2562 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ประจำปี 2561 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [รายละเอียด] [20/12/2017]

arrow2L3 "Cool Japan Summer Program" and "Law in Japan" @ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [20/12/2017]

arrow2L3 "ThaiWanLink" Winter School 2018@National Chung Cheng University ไต้หวัน [รายละเอียด] [18/12/2017]

arrow2L3 Hokkaido Summer Program 2018 @ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [18/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of Fukui, Japan [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท จาก University of Fukui, Japan [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 the 2nd Call The MERGING VOICES 2017-2019 (Staff mobility) @ Portugal [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 International Health Program, National Yang-Ming University ไต้หวัน [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 2018 Kyoto University Amgen Scholars Program [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018 [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 Funding research visits of doctoral candidates at Chemnitz University of Technology, Germany [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน TU Berlin Summer University 2018, Technical University Berlin, Germany [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 ทุน Study of the U.S.Institutes for Scholars 2018 จากสถานทูตอเมริกา [รายละเอียด] [24/11/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561-2562 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [24/11/2017]

arrow2L3 Special Course for Sustainable Agriculture 2018, University of Tokyo [รายละเอียด] [24/11/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants (EMG) – ASEA-UNINET 2018 [รายละเอียด] [15/11/2017]

arrow2L3 Master of Science in Food Security and Climate Change-MS FSCC [รายละเอียด] [15/11/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [8/11/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2561 จาก Kagawa University, Japan [รายละเอียด] [8/11/2017]

arrow2L3 ทุนศึกษาต่อ Hokkaido University President's Fellowship 2018 [รายละเอียด] [6/11/2017]

arrow2L3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology(KIT) [รายละเอียด] [6/11/2017]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [3/11/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) [รายละเอียด] [27/10/2017]

arrow2L3 ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ "โครงการเสริมสร้างฯและนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา" [รายละเอียด] [27/10/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [27/10/2017]

arrow2L3 The MERGING VOICES 2017-2019 (Student mobility) [รายละเอียด] [24/10/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับป.โท ณ Chalmers University of Technology สวีเดน [รายละเอียด] [24/10/2017]

arrow2L3 International Dean's Course Southeast Asia 2018/19 [รายละเอียด] [16/10/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [09/10/2017]

arrow2L3 โSpecial Project Fund 2018 จาก AC21 [รายละเอียด] [09/10/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา METU Erasmus+ KA107 Student Call for Spring Semester 2017-2018 ประเทศตุรกี [รายละเอียด] [02/10/2017]

arrow2L3 ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายทุน Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong [รายละเอียด] [02/10/2017]

arrow2L3 Kumamoto University 2018 Spring Program [รายละเอียด] [02/10/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยน YSEALI Academic Fellowship, Spring 2018 [รายละเอียด] [02/10/2017]

arrow2L3 ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 at Universitas Indonesia [รายละเอียด] [25/09/2017]

arrow2L3 SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! [รายละเอียด] [25/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kangwon National University, เกาหลีใต้ [รายละเอียด] [25/09/2017]

arrow2L3 2018 Full Scholarship Program @ Daegu Gyeongbuk Institute of Science Technology [รายละเอียด] [25/09/2017]

arrow2L3 หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อและวิจัย ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [15/09/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทุนการศึกษาปริญญาโท Chevening Scholarship จากรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2561/2562 [รายละเอียด] [15/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [15/09/2017]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น จาก Kansai University [รายละเอียด] [15/09/2017]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นจาก Nagoya University [รายละเอียด] [15/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [รายละเอียด] [13/09/2017]

arrow2L3 โครงการ Science Exploration Camp Program จาก NPTU, Taiwan [รายละเอียด] [13/09/2017]

arrow2L3 ทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ประจำปี 2017 [รายละเอียด] [12/09/2017]

arrow2L3 A Short-term Technical Training Program for International Students" จาก NPTU,Taiwan [รายละเอียด] [12/09/2017]

arrow2L3 โครงการ Winter Program ประจำปี 2561 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้ [รายละเอียด] [11/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/09/2017]

arrow2L3 ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program จากสถานทูตฝรั่งเศส [รายละเอียด] [04/09/2017]

arrow2L3 CommTECH Camp Insight 2018, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [04/09/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561 ณ National Tsing Hua University ไต้หวัน [รายละเอียด] [24/08/2017]

arrow2L3 โครงการ Phoenix Leader Education Program จาก Hiroshima University [รายละเอียด] [24/08/2017]

arrow2L3 2018/2019 the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) [รายละเอียด] [24/08/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [16/08/2017]

arrow2L3 2018-2019 Fellowships and Scholarships at The University of Hong Kong [รายละเอียด] [16/08/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [15/08/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์โครงการ ESTACA International Week 2018 [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 The MOBILE+3 scholarship for Academic Staff mobility at University of Porto, Portugal [รายละเอียด] [07/08/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา จาก Newton Fund [รายละเอียด] [17/07/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2561 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 Smart City, Village, and Region summer course, Gadjah Mada University, Indonesia [รายละเอียด] [03/07/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงาน SEAMEO Internship Programme for Students [รายละเอียด] [12/06/2017]

arrow2L3 ทุนวิจัย 2017 Post Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2560 [รายละเอียด] [01/06/2017]

arrow2L3 ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ EXPERTS – SUSTAIN ประเภท Post-Doctorate ณ สหภาพยุโรป [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ASEAN Young Sociopreneurship Program (AYSPP) 2017 ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 เปิดรับสมัครหลักสูตรร่วมปริญญาโทด้านFood Security&Climate Change [รายละเอียด] [22/05/2017]

arrow2L3 ทุนระดับปริญญาเอกของ NPUST, Taiwan [รายละเอียด] [15/05/2017]

arrow2L3 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange,One Month Scholarship ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [15/05/2017]


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 7082 times
Scroll to top