วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560 00:00

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา)

  600615Varunya
arrow 89 คำสั่งคณะฯ ที่ 70/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา) [รายละเอียด] [15 มิ.ย. 60]
>>อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา

 arrow2L3ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด clickhere
Read 358 times

Latest from

Scroll to top