วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นางสาวเธอนี่ เกษม)

  Thernee art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวเธอนี่ เกษม
  Miss Thernee Kasem
ชื่อเล่น:
ใหม่
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: 
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันสำเร็จการศึกษา:
14 มีนาคม 2557
วันเริ่มทำงาน: 
3 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

หน่วยการเงินและบัญชี งานนโยบาย แผน การเงิน และการคลัง
สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคาร 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7004
Read 165 times

Latest from

Scroll to top