วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (นางสาวอัธยา พลายภู่)

  Attaya art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวอัธยา พลายภู่
  Miss Attaya Praypoo
ชื่อเล่น:
ก้อย
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
บธ.บ. (การจัดการ)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วันสำเร็จการศึกษา:
1 เมษายน 2558
วันเริ่มทำงาน:
3 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ห้องธุรการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 2 อาคาร 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7051
Read 189 times

Latest from

Scroll to top