วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560 00:00

คำสั่งแต่งตั้งประธานโครงการและคณะกรรมการโครงการภาคพิเศษ 3 ฉบับ

  600707Tana
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 1449/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง และอีก 4 ราย) [รายละเอียด] [7 ก.ค. 60]
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 651/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (อ.บรรพต กุลสุวรรณ และอีก 3 ราย) [รายละเอียด] [31 มี.ค. 60]
arrow 89 คำสั่ง มก. ที่ 3360/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ และอีก 4 ราย) [รายละเอียด] [30 ธ.ค. 59]

>>ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง
>>อ.บรรพต กุลสุวรรณ
>>อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

 arrow2L3ประกาศ/คำสั่ง ทั้งหมด clickhere
Read 113 times

Latest from

Scroll to top