ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำโครงการห้องทดสอบโครงกรอบอลูมิเนียมประตูและหน้าต่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

600720TMFB

ผลการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการห้องทดสอบโครงกรอบอลูมิเนียมประตูและหน้าต่าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.);

    นางสาววรรณฤดี น้ำรัก

 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

Read 133 times
Scroll to top