วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560 00:00

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

King10 B1

          เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปฏิบัติราชการแทนคณบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี

King10 B2

arrow2L3ภาพกิจกรรม


Read 601 times
Scroll to top