วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ TMFB

 Wanrudee art
ชื่อ-สกุล:
นางสาววรรณฤดี น้ำรัก
  Miss Wanrudee Namrak
ชื่อเล่น:
เมย์
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่โครงการ
สังกัด:
ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วันสำเร็จการศึกษา:
15 พฤษภาคม 2552
วันเริ่มทำงาน:
24 กรกฎาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
062-4626043
E-mail:
Read 68 times

Latest from

Scroll to top