วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 00:00

การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง

Fire 2

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นประธานเปิด การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ตามอาคารต่าง ๆ ภายในคณะฯ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากร คุณณัฐพล เสรีเผ่าวงษ์ วิศวกรของคณะฯ บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Fire 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 860 times
Scroll to top