วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 00:00

ผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่น 59 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเขตกำแพงแสน

TNDC

          ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 59 นำโดย พลโทไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดทุเรียน ซึ่งเป็นผลงานเด่นของคณะฯ ให้แก่คณะนักศึกษา วปอ. ได้รับชม

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 604 times
Scroll to top