วันเสาร์, 26 สิงหาคม 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 100 ไร่

Yangna 1

         เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วม โครงการปลูกป่า 100 ไร่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทาง มก.กพส. จัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้วยนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green Campus โดยมี ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน

       ผู้บริหารที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้บริหารของคณะฯ ได้แก่ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน อ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คุณเพชรน้อย ยอดอยู่ดี บุคลากรชำนาญการ และนิสิตชั้นปีที่ 1

Yangna 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 644 times

Latest from

Scroll to top