วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560 00:00

ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการสภา

KUCC 1

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการสภา ในโอกาสเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และส่วนงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรับฟังการชี้แจงภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงาน ให้กับคณะผู้บริหารของวิทยาเขตและส่วนงานต่าง ๆ  ในการนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ได้แนะนำคณะฯ และบรรยายภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และสุดท้ายเป็นการตอบข้อซักถามในปัญหาต่าง ๆ

KUCC 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 599 times
Scroll to top