วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 00:00

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการ International Community Engagement (ICE) 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ICE2017 1

          นายวิชญ์พล ศุภจินดากรณ์ และนางสาวอชิรญา ก่อกอง นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ International Community Engagement (ICE) 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาระบบ Biodiesel และ Skeleton Leaf Arts ที่ Semarang State University (UNNES) ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2560

ICE2017 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 635 times

Latest from

Scroll to top