วันเสาร์, 02 กันยายน 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - วิศวกร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 Phattharhawipa art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวภัทรวิภา บุญจันทร์
  Miss Phattharhawipa Boonchan
ชื่อเล่น:
เฟิร์น
ตำแหน่ง:
วิศวกร
สังกัด:
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบัน:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสำเร็จการศึกษา:
29 พฤษภาคม 2560
วันเริ่มทำงาน:
1 กันยายน 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
0-3435-1897 ต่อ 7401

0-3435-1851 (สายตรงภาควิชาฯ)

Read 272 times
Scroll to top