วันอาทิตย์, 03 กันยายน 2560 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - ช่างเทคนิค ศูนย์ TMFB

 Suwaphat art
ชื่อ-สกุล:
นายสุวภัทร หอมหวล
  Mr. Suwaphat Homhoun
ชื่อเล่น:
ก้าน
ตำแหน่ง:
ช่างเทคนิค
สังกัด:
ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
การศึกษา:
ปวส. (คอมพิวเตอร์)
สถาบัน:
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วันเริ่มทำงาน:
2 สิงหาคม 2560
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ความสามารถพิเศษ: ซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ห้องทำงาน:

ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เบอร์โทรติดต่อ:
062-4626043
Read 209 times
Scroll to top