วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560 00:00

TSAE 2017 & SIMA Asean Thailand 2017

SIMA17 1

          คณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย TSAE 2017; The18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference และงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ SIMA ASEAN Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า IMPACT เมืองทองธานี

SIMA17 2

ในส่วนของการประชุมวิชาการฯ มีคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วม ดังนี้
          ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับเชิญเป็นประธาน Session และพิธีกรในพิธีเปิด-ปิดการประชุมฯ
          รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และ อ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับเชิญเป็นประธาน Session

ในส่วนของการสัมมนาวิชาการ มีคณาจารย์ของคณะฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้
          การสัมมนา เรื่อง "เครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมดิน" โดย รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
          การสัมมนา เรื่อง "ระบบเกษตรแม่นยำ" โดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ร่วมด้วย อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน
          การสัมมนา เรื่อง "เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับข้อมูลยุคเกษตร 4.0" โดย อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิตอล (DATIC)
          นอกจากนี้ ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ระบบเกษตรแม่นยำ กับรายการ Be My Guest ของสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ของกรมประชาสัมพันธ์, NBT World ออกอากาศวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20:30 - 21:00 น.
          สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการฯ และทุกคนได้ชมสินค้าและเครื่องจักรกลการเกษตรในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มาแสดงในงานทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Video


arrow2L3TSAE 2017: http://www.tsae.asia/2017conf/ clickhere
arrow2L3SIMA ASEAN Thailand 2017: http://www.sima-asean.com/th/ clickhere
 
Read 670 times

Latest from

Scroll to top