วันศุกร์, 08 กันยายน 2560 00:00

2017 Taiwan-Japan Joint Symposium on the Advancement of Urban Earthquake Hazard Mitigation Technology ณ National Central University

TJJS 1

          ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2560 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2017 Taiwan-Japan Joint Symposium on the Advancement of Urban Earthquake Hazard Mitigation Technology ณ National Central University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้ความร่วมมือกับ Department of Civil Engineering, National Central University, Taiwan และ Department of Civil and Environmental Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan

          ทั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้
          1. นางสาวมรรษมนต์ เอกจิต
          2. นายพิศณุ บุตรอ่ำ
          3. นายจักรวาล สมบูรณ์ไพศาล
          4. นายจตุพล ศิริพงษ์เวคิน

          ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมในการนำเสนอจากทั้งสามมหาวิทยาลัย รวมมากกว่า 30 หัวข้อ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยและการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเขียนและนำเสนอผลงานในระดับสากล นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสในการศึกษาดูงาน Hydraulic Power Plant ณ Mingtan Power Station

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 553 times
Scroll to top