วันพุธ, 20 กันยายน 2560 00:00

รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

MWIT

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ในโครงงานเรื่อง "การศึกษาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ที่ช่วยรักษาสภาพความกรอบของข้าวพองจากไคโตซานผสมสาหร่ายและพลาสติไซเซอร์" และในการนี้ นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ทางชีวภาพ (Biopolymer Laboratory) ในการทำโครงงานฯ จนสำเร็จลุล่วงได้ชิ้นงานออกมา

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 521 times

Latest from

Scroll to top