วันจันทร์, 25 กันยายน 2560 00:00

ศูนย์ DATIC ประชุมความร่วมมือการทำวิจัยทางด้านปาล์มน้ำมัน

CAB

          ผู้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล (Asst.Prof.Thitipong Satiramatekul) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา (Dr.Varunya Attasena) หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำทีมร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และบริษัทเอกชน สำหรับการทำวิจัยทางด้านปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุม อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 427 times

Latest from

Scroll to top