วันอังคาร, 26 กันยายน 2560 00:00

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

EngKPSRe 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "ด้วยรักและผูกพัน...เกษียณฯงาน เกษมใจ" ณ ห้อง 9401 อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9)
          สำหรับปีนี้ ทางคณะฯ มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ด้วยกันคือ
               1) รศ.ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
               2) รศ.วิชา หมั่นทำการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
               3) นายชาญ รื่นนุสาร พนักงานทั่วไปประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

EngKPSRe 2

          สำหรับงานในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติมาร่วมงานและแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะฯ โดยในพิธีการเริ่มด้วยการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณอายุราชการของแขกที่มาร่วมงาน พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกและแนะนำผู้เกษียณ รับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณ การแสดงชุดรำอวยพร การลำเนาขลุ่ยและอ่านบทกลอน รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวเปิดงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน แสดงกตเวทิตาจิตและมอบช่อดอกไม้ ต่อด้วยการเสวนาเล่าประสบการณ์ในการทำงานและความประทับใจของผู้เกษียณ ช่วงมอบของที่ระลึกจากคณบดีและภาควิชาต่าง ๆ ต่อด้วยการแสดงของภาควิชา สุดท้ายเป็นการมอบดอกไม้แทนใจแก่ผู้เกษียณและถ่ายภาพหมู่ ซึ่งในปีนี้มีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอย่างมาก

EngKPSRe 3

EngKPSRe 4

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album 1] [Album 2] [Album 3]
 
Read 566 times

Latest from

Scroll to top