วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560 00:00

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา: กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551) และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551); รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2560

Pongpawan art

Pongpawan

***สมัครได้ที่ภาควิชาที่นิสิตสังกัด  ภายในวันที่ 24 ต.ค. 60***

 

 

Read 105 times
Scroll to top