วันศุกร์, 22 กันยายน 2560 00:00

อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

DTBB

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา (Dr.Varunya Attasena) หัวหน้าศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Digital Technology for Information in Agricultural 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้อมูลยุคเกษตร 4.0" พร้อมด้วยคุณมณิศา พุ่มนวล และคุณอรรถชัย บุญเหล็ง วิศวกร ประจำศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ในงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 482 times

Latest from

Scroll to top