วันเสาร์, 30 กันยายน 2560 00:00

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองกา

Tonga

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองกา ประเทศตองกา จำนวน 10 ท่าน ในโอกาศเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Study Visit on Development base on the Philosophy of Sufficiency Economy) ภายใต้ความร่วมมือไทย-ตองกา ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่สำนักพระราชวังและเกษตรกรของตองกา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ

         ในการนี้ ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ได้พาคณะฯ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการประจำศูนย์ฯ ให้การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Zero Waste Management

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 473 times

Latest from

Scroll to top