วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560 00:00

พุทธศาสนิกชนวิศวะ กพส. ร่วมกฐินสามัคคี วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐

KatinKPS60 1

          เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พุทธศาสนิกชนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำคณาจาย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ วัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

KatinKPS60 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 451 times
Scroll to top