วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2560 00:00

รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ National Tiwan University

AnupanNTU

          รองศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก National Taiwan University เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Research development of non-destructive evaluation for internal quality of mangosteen and durian ในงาน 13th Workshop on Nondestructive Quality Evaluation of Agricultural, Livestock and Fishery Products ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ National Taiwan University และเข้าร่วม Laboratory tour ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 หลังจาก Workshop ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 519 times
Scroll to top