วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 00:00

สานต่องานวิจัย KU-RID

KURid

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน และคณะ ตามที่กรมชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU KU-RID) โดยได้หารือร่วมกันเพื่อสานต่องานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำเสนอโดยในการหารือครั้งนี้ ดร.จักรกฤษณ์ พฤกษการ ได้นำเสนองานวิจัยสถานีตรวจวัดอากาศแบบอัตโนมัติ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ นำเสนอการใช้ผ้าใบคอนกรีตเพื่อการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ทั้งนี้จะมีการนำผ้าใบคอนกรีต ไปทดลองในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ในการต่อไป

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 485 times
Scroll to top