วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560 00:00

ผู้บริหารคณะฯ แสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี

Edu13 1

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหารของคณะฯ มอบแจกันดอกไม้แก่ ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในการนี้ ทางคณะฯ ได้มอบรถบัส 1 คัน 60 ที่นั่ง ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อีกด้วย

Edu13 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 481 times
Scroll to top