วันอังคาร, 05 ธันวาคม 2560 00:00

คณะฯ ร่วมงานเกี่ยวข้าววันพ่อ

Dadday 1

          รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมงานเกี่ยวข้าววันพ่อ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจัดขึ้นบริเวณทุ่งนาไพร ซึ่งข้าวที่เกี่ยวนี้ เป็นข้าวที่ปลูกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในโครงการปลูกข้าววันแม่ ซึ่งทาง มก.กพส.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้จัดงานเกี่ยวข้าววันพ่อขึ้น โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดงาน

Dadday 2

Dadday 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 500 times
Scroll to top