วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

601123Montip

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2913/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

arrow2L3หนังสือ

Read 59 times
Scroll to top