วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 00:00

ที่ปรึกษา EdPEx ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะฯ

EdPEx3 1

            เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ (อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และทีมพี่เลี้ยง ในโอกาสมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ซึ่งท่านได้เดินทางมาให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเป็นครั้งที่ 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ที่ปรึกษา EdPEx ให้คำปรึกษานอกรอบ [รายละเอียด] [25 ต.ค. 60]
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับที่ปรึกษาและคณะพี่เลี้ยง EdPEx [รายละเอียด] [11 พ.ค. 60]

Read 499 times
Scroll to top