วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 00:00

รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ - บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก. ประจำปี 2560

Rungsinee 1

            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับโล่ บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 (ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป) จาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

arrow2L3ภาพกิจกรรม
    ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มก.


ประวัติและผลงาน รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

Read 1459 times
Scroll to top