วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 19/02/2018

610219Scholarship

arrow2L3 ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarship [รายละเอียด] [19/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบ Mevlana Exchange Programme 2018 – 2019 [รายละเอียด] [19/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลเกาหลี จาก Kumoh National Institute of Technology [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 French Courses from University of Burgundy ประเทศฝรั่งเศส [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัยประจำปี 2561จากThe National Research Council of Thailand, NRCT [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน International Tropical Farming Summer School [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program 2562​ (​2019 TGS) [รายละเอียด] [22/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/01/2018]

arrow2L3 2018 Autumn Exchange Programme @South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 โครงการผู้แทนเยาวชนอาเซียน AY-REPSE 2018 จากสำนักนายกรัฐมนตรี [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN + ๓ Social Entrepreneurs in Action" [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT)ประจำปี 2018 จาก Nagoya University [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 นิทรรศการการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ประเทศฮังการี [รายละเอียด] [05/01/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น International Joint Education Program for Science & Technology ณ Kumamoto University [รายละเอียด] [05/01/2018]

arrow2L3 ทุนปริญญาโท ด้านวิศวะ ที่โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [25/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก Chuo University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2561-2562 ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/12/2017]

arrow2L3 โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ประจำปี 2561 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [รายละเอียด] [20/12/2017]

arrow2L3 "Cool Japan Summer Program" and "Law in Japan" @ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [20/12/2017]

arrow2L3 "ThaiWanLink" Winter School 2018@National Chung Cheng University ไต้หวัน [รายละเอียด] [18/12/2017]

arrow2L3 Hokkaido Summer Program 2018 @ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [18/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of Fukui, Japan [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท จาก University of Fukui, Japan [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 the 2nd Call The MERGING VOICES 2017-2019 (Staff mobility) @ Portugal [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 International Health Program, National Yang-Ming University ไต้หวัน [รายละเอียด] [13/12/2017]

arrow2L3 2018 Kyoto University Amgen Scholars Program [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2017-2018 [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 Funding research visits of doctoral candidates at Chemnitz University of Technology, Germany [รายละเอียด] [04/12/2017]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน TU Berlin Summer University 2018, Technical University Berlin, Germany [รายละเอียด] [04/12/2017]


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 414 times
Scroll to top