วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2561 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 13/11/2018

611113Scholarship

arrow2L3 [the 3rd call] The MOBILE+3 scholarship for Staff mobility [รายละเอียด] [13/11/2018]

arrow2L3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ AC21 Special Project Fund 2019 [รายละเอียด] [13/11/2018]

arrow2L3 2019 KIT Spring Semester Graduate School Admission, Korea [รายละเอียด] [13/11/2018]

arrow2L3 งานมหกรรมการศึกษาต่อ OCSC International Education Expo 2018 [รายละเอียด] [31/10/2018]

arrow2L3 The Bernd Rode Award 2019 in the framework of ASEA-UNINET [รายละเอียด] [31/10/2018]

arrow2L3 โครงการ METU Erasmus+ ICM Incoming Teaching Mobility, Turky [รายละเอียด] [31/10/2018]

arrow2L3 ทุนศึกษาวิจัย ประจำปี 2562 ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [31/10/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษา Hokkaido University President's Fellowship 2019 [รายละเอียด] [31/10/2018]

arrow2L3 หลักสูตรนานาชาติ Interdisciplinary Study in Science and Technology, Kyoto Institute of Technology, Japan [รายละเอียด] [29/10/2018]

arrow2L3 ทุนปริญญาเอกจาก National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan [รายละเอียด] [29/10/2018]

arrow2L3 ทุนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ประเทศเยอรมนี [รายละเอียด] [22/10/2018]

arrow2L3 Study Japanese Language and Culture @ Kansai University, Japan [รายละเอียด] [22/10/2018]

arrow2L3 Fellowships and Scholarships for MPhil and PhD Studies 2019-20 @ The University of Hong Kong [รายละเอียด] [08/10/2018]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทภายใต้หลักสูตร MS FSCC เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป [รายละเอียด] [08/10/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Leadership Program (ELP) 2019 [รายละเอียด] [08/10/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [08/10/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2562/2563 [รายละเอียด] [08/10/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2562 จาก National Dong Hwa University ไต้หวัน [รายละเอียด] [26/09/2018]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตต่างชาติ FEALAC Short Course Student Exchange Program 2019 [รายละเอียด] [26/09/2018]

arrow2L3 เชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายทุน "Campus France Tour 2018" [รายละเอียด] [21/09/2018]

arrow2L3 University of Melbourne Open House in Bangkok [รายละเอียด] [21/09/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2562 ณ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [21/09/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2562 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [07/09/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2562 ณ Kumoh National Institute of Technology (KIT), เกาหลีใต้ [รายละเอียด] [07/09/2018]

arrow2L3 Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2019/20 [รายละเอียด] [07/09/2018]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น Spring 2019 จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [07/09/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2019 [รายละเอียด] [07/09/2018]

arrow2L3 4th University Consortium Graduate Forum 2018 ณ Universitas Brawijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [20/08/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัย International Scholar Exchange Fellowship ณ สาธารณรัฐเกาหลี [รายละเอียด] [20/08/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ (Fall semester 2018/2019) ณ Middle East Technical University ประเทศตุรกี [รายละเอียด] [20/08/2018]

arrow2L3 กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study @ The University of Hong Kong" [รายละเอียด] [10/08/2018]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [20/07/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [20/07/2018]

arrow2L3 International Admission for Graduate School 2019, Korea University [รายละเอียด] [16/07/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2020 ณ Sophia University, Japan [รายละเอียด] [16/07/2018]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Kochi University, Japan [รายละเอียด] [02/07/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Special Scholarship Program ประจำปี 2562, Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [02/07/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท "Tokyo NODAI Special Exchange Students to Graduate Schools of Tokyo University of Agriculture" ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [02/07/2018]

arrow2L3 โครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น Japan Internship 2018 [รายละเอียด] [11/06/2018]

arrow2L3 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange ประจำปี 2561 [รายละเอียด] [11/06/2018]

arrow2L3 โครงการประกวดเรียงความชิงรางวัลไปมาเลเซีย [รายละเอียด] [31/05/2018]

arrow2L3 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [28/05/2018]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก NPUST,Taiwan [รายละเอียด] [28/05/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาโท (ERASMUS+ funding for One-Semester Mobility to Europe) [รายละเอียด] [25/04/2018]

arrow2L3 2018 short-term program for science and Engineering Students @ Kyung Hee University เกาหลีใต้ [รายละเอียด] [25/04/2018]

arrow2L3 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา AAP Special Program 2018@Kagawa University, Ehime University, Kochi University [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาจาก China Agricultural University (CAU- Belt and Road Scholarship Programs) [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 The 3nd Call MERGING VOICES 2017-2019 (Student mobility) @ Portugal [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนเชิงทัศนศึกษา AYSEAS 2018 [รายละเอียด] [23/04/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/04/2018]

arrow2L3 2018 NCHU Summer Programs on Tea Culture and Beer Brewing, Taiwan [รายละเอียด] [11/04/2018]

arrow2L3 ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61st & 62nd ณ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [05/04/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัย DAAD Short Term Research Stays in Germany for Thai Researchers [รายละเอียด] [05/04/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้ โครงการ Innovative Asia ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในญี่ปุ่น [รายละเอียด] [05/04/2018]

arrow2L3 ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562-2563 ของศูนย์ SEAMEO SEARCA [รายละเอียด] [26/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/03/2018]

arrow2L3 เปิดรับสมัครด่วน !!! นิสิตป.ตรี ที่ต้องการประสบการณ์ต่างประเทศ [รายละเอียด] [22/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [19/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Kangwon National University เกาหลีใต้ [รายละเอียด] [16/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [14/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 256 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [รายละเอียด] [05/03/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561-2562 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [28/02/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษา KNB Scholarship ประจำปี 2561 ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [28/02/2018]

arrow2L3 Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) [รายละเอียด] [26/02/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarship [รายละเอียด] [19/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบ Mevlana Exchange Programme 2018 – 2019 [รายละเอียด] [19/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลเกาหลี จาก Kumoh National Institute of Technology [รายละเอียด] [8/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 French Courses from University of Burgundy ประเทศฝรั่งเศส [รายละเอียด] [6/02/2018]

arrow2L3 ทุนวิจัยประจำปี 2561จากThe National Research Council of Thailand, NRCT [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน International Tropical Farming Summer School [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [29/01/2018]

arrow2L3 ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program 2562​ (​2019 TGS) [รายละเอียด] [22/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2561 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/01/2018]

arrow2L3 2018 Autumn Exchange Programme @South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 โครงการผู้แทนเยาวชนอาเซียน AY-REPSE 2018 จากสำนักนายกรัฐมนตรี [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 2018 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN + ๓ Social Entrepreneurs in Action" [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT)ประจำปี 2018 จาก Nagoya University [รายละเอียด] [12/01/2018]

arrow2L3 นิทรรศการการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ประเทศฮังการี [รายละเอียด] [05/01/2018]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น International Joint Education Program for Science & Technology ณ Kumamoto University [รายละเอียด] [05/01/2018]

arrow2L3 ทุนปริญญาโท ด้านวิศวะ ที่โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

 


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 5609 times
Scroll to top