วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 00:00

การอบรมสัมมนาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.); Update 04/06/2561

610604EIT

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 7  [รายละเอียด] [วันที่ 26-27/10/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิทซ์แรงต่ำ (MDB) ประจำปี พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 10/10/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับที่ 1" รุ่นที่ 22 [รายละเอียด] [วันที่ 3-6/10/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก (Sling snd Lifting Accessories Inspection Technique)" รุ่นที่ 8  [รายละเอียด] [วันที่ 22-23/09/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 46 [รายละเอียด] [ภาควิชาการ: วันที่ 7, 8, 9, 14, 15, 16/09/2561 | ภาคปฏิบัติ: วันที่ 22, 29/09/2561]

arrow2L3โครงการอบรมและสอบ "ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Piping System)" [รายละเอียด] [วันที่ 31/08/2561]

arrow2L3โครงการอบรมและศึกษาดูงาน "Basic Knowledge of Operation & Maintenance in Metro Trains" [รายละเอียด] [วันที่ 18/08/2561, 25/08/2561, 01/09/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบไฮดรอลิคสำหรับรถปั้นจั่น และเครื่องจักรกลหนัก" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 7-8/08/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "โครงการอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2561" [รายละเอียด] [วันที่ 4-5/08/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design)" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 21-22/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 6 งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ [รายละเอียด] [วันที่ 21/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การตรวจวัดและเก็บตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะด้านกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง เสียง และความร้อน)" [รายละเอียด] [วันที่ 19-20/07/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง" [รายละเอียด] [วันที่ 19/07/2561]

arrow2L3การสัมมนา เรื่อง "เตรียมความพร้อม วิศวกรอาสาภัยพิบัติ" [รายละเอียด] [วันที่ 17/07/2561]

arrow2L3การสัมมนาเรื่อง "การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า" [รายละเอียด] [วันที่ 14/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus" [รายละเอียด] [วันที่ 14/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป/งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป/งานโครงสร้างเหล็กประกอบ [รายละเอียด] [วันที่ 14/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "กาความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็ก และอลูมิเนียม" [รายละเอียด] [วันที่ 11-12/07/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิทซ์แรงต่ำ (MDB) ประจำปี พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [วันที่ 11/07/2561]

arrow2L3การอบรมหลักสูตร "การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม" [รายละเอียด] [วันที่ 9/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "โครงการอบรมวิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2561" [รายละเอียด] [วันที่ 7-8/07/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการใช้งานระบบล็อคและติดป้ายเตือนในงานวิศวกรรม" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 7/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 4 งานคอนกรีต/งาน Mat Foundation/งานพื้น Post-Tension [รายละเอียด] [วันที่ 7/07/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์บริบทขององค์กรและการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015" [รายละเอียด] [วันที่ 6/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม" [รายละเอียด] [วันที่ 6/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector)" [รายละเอียด] [วันที่ 4-5/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slap)" รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [วันที่ 3-4/07/2561]

arrow2L3คลินิกช่างพบประชาชน ครั้งที่ 6 [รายละเอียด] [วันที่ 30/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร" รุ่นที่ 33 [รายละเอียด] [วันที่ 30/06/2561-1/07/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 3 งานไม้แบบ ระบบค้ำยันชั่วคราว และงานเหล็กเสริมคอนกรีต [รายละเอียด] [วันที่ 30/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill Design)" [รายละเอียด] [วันที่ 29/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข" [รายละเอียด] [วันที่ 29/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร" รุ่นที่ 14 [รายละเอียด] [วันที่ 28-30/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง "ผู้ชำนาญการด้านลิฟท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน" [รายละเอียด] [วันที่ 28-29/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง" [รายละเอียด] [วันที่ 23/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 2 งานระบบป้องกันดิน [รายละเอียด] [วันที่ 23/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ" [รายละเอียด] [วันที่ 21-22/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management)" [รายละเอียด] [วันที่ 21-22/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง" มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย [รายละเอียด] [วันที่ 21-22/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด" [รายละเอียด] [วันที่ 20-21/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ (Hydraulic calculation mathod) สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง" [รายละเอียด] [วันที่ 17/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 16/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง" หลักสูตรที่ 1 การวางผัง/งานเสาเข็ม [รายละเอียด] [วันที่ 16/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล" [รายละเอียด] [วันที่ 15/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่)" [รายละเอียด] [วันที่ 14-16/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน" รุ่นที่ 5 [รายละเอียด] [วันที่ 14-16/06/2561]

arrow2L3โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Future Direction, Thailand Water Modelling 4.0 Prosperity, Security, Sustainability" [รายละเอียด] [วันที่ 14-15/06/2561]

arrow2L3การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ" [รายละเอียด] [วันที่ 14/06/2561]

arrow2L3โครงการศึกษาดูงาน "ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของอาคารการไฟฟ้านครหลวง" [รายละเอียด] [วันที่ 13/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 12-14/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM" [รายละเอียด] [วันที่ 9-10/06/2561]

arrow2L3สัมมนาหัวข้อ "Building Information Modeling มุมมองของความคุ้มค่าและการทำงานอย่างมืออาชีพ" [รายละเอียด] [วันที่ 9/09/2561]

arrow2L3การอบรม "ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ" รุ่นที่ 6 [รายละเอียด] [วันที่ 8-9/06/2561]

arrow2L3โครงการอบรมและสอบ "การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย" [รายละเอียด] [วันที่ 8/06/2561]

arrow2L3โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำ เรื่อง "การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)" [รายละเอียด] [วันที่ 7/06/2561]

arrow2L3เชิญร่วมสัมมนาเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) [รายละเอียด] [วันที่ 5/06/2561]

arrow2L3การสัมมนาเรื่อง "EAF Quality Steel: มาตรฐานเหล็กเส้นจากเตา EAF" [รายละเอียด] [วันที่ 4/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน" รุ่นที่ 11 [รายละเอียด] [วันที่ 1-3/06/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต Mix Design" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [วันที่ 2/06/2561]

arrow2L3การอบรมหลักสูตร "การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม" [รายละเอียด] [วันที่ 1/06/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการใช้ระบบบล็อก และติดป้ายเตือนในงานวิศวกรรม" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 27/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง" รุ่นที่ 13 [รายละเอียด] [วันที่ 26-27/05/2561]

arrow2L3คลินิกช่างพบประชาชน ครั้งที่ 5 [รายละเอียด] [วันที่ 26/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" ครั้งที่ 20 [รายละเอียด] [วันที่ 25-26/05/2561]

arrow2L3สัมมนาเรื่อง "การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520" [รายละเอียด] [วันที่ 25/05/2561]

arrow2L3สัมมนาเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า" [รายละเอียด] [วันที่ 23-24/05/2561]

arrow2L3ขอเชิญร่วมสัมมนาเทคนิคพิจารณ์ "มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [วันที่ 23/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "Basic Engineering Mechanical and Machine Design" [รายละเอียด] [วันที่ 19-20/05/2561] และ [วันที่ 25-27/05/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 21 [รายละเอียด] [วันที่ 17-21/05/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับที่ 1" รุ่นที่ 21 [รายละเอียด] [วันที่ 16-19/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ สำหรับประเทศไทย" [รายละเอียด] [วันที่ 15-18/05/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [วันที่ 15-17/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "ระบบไฮดรอลิกสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก" รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 8-9/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน" [รายละเอียด] [วันที่ 5-6/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง" [รายละเอียด] [วันที่ 4/05/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)" [รายละเอียด] [วันที่ 2-6/05/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 4 [รายละเอียด] [วันที่ 28/04/2561]

arrow2L3"การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)" รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28-29/04/2561]

arrow2L3Work Shop การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27-29/04/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27-28/04/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน" รุ่นที่ 11 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27-28/04/2561]

arrow2L3การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 26-29/04/2561]

arrow2L3การฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธฺภาพการซ่อมบำรุง" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 26/04/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 25-26/04/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชา ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/04/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลยุทธ์การต่อรอง ในงานวิศวกรรม" รุ่นที่ 17 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/04/2561]

arrow2L3การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สำรวจ และการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น" รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/04/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ" รุ่นที่ 11 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 20-21/04/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข" รุ่นที่ 19 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 18-20/04/2561]

arrow2L3"โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit)" 5 รุ่น [รายละเอียด] [(วันที่ 7-9, 14-16, 21-23/03/2561) (2-4/04/2561) (2-4/05/2561)]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "พื้นฐานบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals)" [รายละเอียด] [บรมวันที่ 3/04/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil รุ่นที่ 2 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา" ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 31/03 - 01/04/2561]

arrow2L3 WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น [รายละเอียด] [วันที่ 31/03 - 01/04/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [วันที่ 31/03/2561]

arrow2L3 โครงการศึกษาดูงานและสาธิต "การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ( Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories)" รุ่นที่ 5 [รายละเอียด] [ดูงานวันที่ 31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป" รุ่นที่ 11 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 30-31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ" รุ่นที่ 16 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 29-31/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย (Secure Landfill Design)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28/03/2561]

arrow2L3 "ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)" (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27-28/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 24-25/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Pratice)" สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 23 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT" รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17-18/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ" รุ่นที่ 33 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-18/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การจัดการต้นทุนอุตสาหการ (Industrial Cost Management)" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 15-16/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 14-15/03/2561]

arrow2L3"EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/03/2561]

arrow2L3 การอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google SketchUp ขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane)" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/03/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคี พิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 26 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7-9/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) ประจำปี พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 1/2561 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 7/03/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่น 13 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 28/02/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาภัยพิบัติ" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 28/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 24-25/02/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [วันที่ 24/02/2561]

arrow2L3การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)" รุ่นที่ 1/2561 [รายละเอียด] [วันที่ 23-25/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรม ศึกษาดูงาน และสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 3, 10, 17, 24/02/2561]

arrow2L3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน วิศวกรรมงานทางและสะพาน (ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22-23/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ประจำปี พ.ศ. 2561" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22-23/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 22/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า" รุ่นที่ 8 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 21-22/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "กลศาสตร์ของงานยก (Mechanic of Lifting Class 2)" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 26 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-18/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "Contract Administration & Project Management" รุ่นที่ 19 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 16-17/02/2561]

arrow2L3 "EIT Mini Civil" รุ่นที่ 2 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 10-11/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ" รุ่นที่ 5 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 9-10/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 10 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 5-6/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก" รุ่นที่ 7 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 3-4/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 16 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 2-3/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา " รุ่นที่ 4 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 1-3/02/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม" รุ่นที่ 22 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 30-31/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนา "โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 30/01/2561]

arrow2L3"คลินิกช่างพบประชาชน 2561" ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [วันที่ 27/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้" รุ่นที่ 1 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 27/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 26/01/2561]

arrow2L3 โครงการ "Engineering University Network (EUN)" (โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 9) [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 25-27/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 19-20/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen" [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 17-18/01/2561]

arrow2L3 การอบรมเรื่อง "2D CAD" รุ่นที่ 13 [รายละเอียด] [อบรมวันที่ 15/01/2561]

arrow2L3 การสัมมนาเรื่อง "เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1" [รายละเอียด] [สัมมนาวันที่ 15/01/2561]


Facebook: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

Read 3293 times
Scroll to top