วันอังคาร, 16 มกราคม 2561 00:00

สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

trf -newlogo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2278-8274, 8270

 

 

Read 140 times
Scroll to top