วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 00:00

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

AnnouceEngKPS art

arrow2L3ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตามประสบการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2561 [รายละเอียด] [29 ม.ค. 61]

 


 

Read 1174 times

Latest from

Scroll to top