วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU75 A1

        ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU PRESIDENTS FORUM: IN CELEBRATION OF THE 75th ANNIVERSARY OF KASETSART UNIVERSITY, Theme: Higher Education in Times of Change เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

KU75 A2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 561 times
Scroll to top